ដំណោះស្រាយបញ្ហាឆាតមិនលោតលើអេក្រង់ | Messenger No Chat Heads Khmer | ឆាតអត់លោតលើអេក្រង់

នេះជាChannel ចង់រៀន ថិច​ បើសិនជាបងប្អូនស្រលាញ់ និងចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យាទាក់ទងទៅនិងគន្លឹះ តិចនិចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទមិនថាពពួក Android និងios បងប្អូនអាចតាមដានរាល់វីដេអូក្នុងChannelចង់រៀនបាន ពីព្រោះChannelយើងខ្ញុំធ្វើវីដេអូអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាទូរស័ព្ទផ្នែកកម្មវិធីផ្សេងៗជាច្រើនដើម្បីបានជាចំណេះដល់បងប្អូន ដែលបញ្ហាខ្លះយើងមិនបាច់នេះទៅរកជាងដើម្បីជួសជុលអស់លុយទេ ដោយយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងបានដោយមិនបាច់ចំណាយលុយ។ ហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តកុំភ្លេច Like comments និងSubscribe Channelខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើប្បីជាកម្លាំងចិត្ត។ អរគុណ!! តាមដានខ្ញុំ: Facebook: https://web.facebook.com/Net.Omega.2018 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC7y4cEvoArI8peeloI1bUlg Videoផ្សេងទៀត: តើSnaptube និងTubemateមួយណាល្អជាង? https://youtu.be/FUVyCKRHNPo ចាក់សោរការពារកម្មវិធី​ កុំឱ្យគេបើកមើលបាន https://youtu.be/i8YAQxGxa9E វិធីការពារកម្មវិធីពីការលុបដោយអចេតនា https://youtu.be/VhUgozZEwNs លេងរូបEmojiធំៗក្នុងឆាតMessenger https://youtu.be/X2NZglkk43s ហេតុអ្វីDownload videoពីYoutubeមិនបាន? https://youtu.be/zkukffYu8qk របៀបដាក់ប៊ូតុងWatchលើFacebookសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មាន https://youtu.be/VY6a9nsk5V8 របៀបបញ្ជាសំលេងជាភាសាខ្មែរលើYoutube…

ដំណោះស្រាយបញ្ហាឆាតមិនលោតលើអេក្រង់ | Messenger No Chat Heads Khmer | ឆាតអត់លោតលើអេក្រង់

Source

0
(0)

នេះជាChannel ចង់រៀន ថិច​ បើសិនជាបងប្អូនស្រលាញ់ និងចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យាទាក់ទងទៅនិងគន្លឹះ តិចនិចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទមិនថាពពួក Android និងios បងប្អូនអាចតាមដានរាល់វីដេអូក្នុងChannelចង់រៀនបាន ពីព្រោះChannelយើងខ្ញុំធ្វើវីដេអូអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាទូរស័ព្ទផ្នែកកម្មវិធីផ្សេងៗជាច្រើនដើម្បីបានជាចំណេះដល់បងប្អូន ដែលបញ្ហាខ្លះយើងមិនបាច់នេះទៅរកជាងដើម្បីជួសជុលអស់លុយទេ ដោយយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងបានដោយមិនបាច់ចំណាយលុយ។ ហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តកុំភ្លេច Like comments និងSubscribe Channelខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើប្បីជាកម្លាំងចិត្ត។ អរគុណ!!
តាមដានខ្ញុំ:
Facebook: https://web.facebook.com/Net.Omega.2018
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC7y4cEvoArI8peeloI1bUlg

Videoផ្សេងទៀត:
តើSnaptube និងTubemateមួយណាល្អជាង?
https://youtu.be/FUVyCKRHNPo
ចាក់សោរការពារកម្មវិធី​ កុំឱ្យគេបើកមើលបាន
https://youtu.be/i8YAQxGxa9E
វិធីការពារកម្មវិធីពីការលុបដោយអចេតនា
https://youtu.be/VhUgozZEwNs
លេងរូបEmojiធំៗក្នុងឆាតMessenger
https://youtu.be/X2NZglkk43s
ហេតុអ្វីDownload videoពីYoutubeមិនបាន?
https://youtu.be/zkukffYu8qk
របៀបដាក់ប៊ូតុងWatchលើFacebookសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មាន
https://youtu.be/VY6a9nsk5V8
របៀបបញ្ជាសំលេងជាភាសាខ្មែរលើYoutube 2021
https://youtu.be/DyAUlQSyDQc
របៀបកែរូបមនុស្សពីទាបទៅខ្ពស់តាមទូរស័ព្ទដៃ
https://youtu.be/EO4_TGEdXXQ
របៀបបិទFree modeក្នុងFacebook2020បាន100%
https://youtu.be/wxsKiKgXXGA
ហេតុអ្វីរូបភាពខ្លះក្នុងFacebook គ្មានប៊ូតុងស៊ែរ
https://youtu.be/_KxnHJ6mpeQ
វិធីDownloadវីដេអូពីYoutube និងFacebook
https://youtu.be/EF9XWijX0SQ
វីធីបិទសារកុំឱ្យចូលក្នុងឆាតMessenger
https://youtu.be/N5RDWsGxU4M
វិធីមើលឆាតដែលគេផ្ញើមកតែរកមិនឃើញ
https://youtu.be/T3VJUgGejGc
វិធីប្តូរឈ្មោះក្នុងTik tok២០២១ងាយៗ
https://youtu.be/hBJ6XAEHypQ
វិធីប្តូររូបProfile Tik tokទៅជាវីដេអូ
https://youtu.be/gXpWtj8Xf1A
វិធីបកប្រែពាក្យឬឃ្លាវែងៗគ្រប់ភាសា ងាយស្រួល
https://youtu.be/J4oADlKWM6o
វិធីDownloadកម្មវិធីTamneak Version2.0.1ចុងក្រោយ
https://youtu.be/DEW-Y03YMro
យកVideosក្នងTik tokធ្វើជារូបតាំងលើអេក្រង់ហើយមានចលនា
https://youtu.be/yZwO7l5SiJM
វិធីការពារfacebookកុំឱ្យគេលួចបាន មានសុវត្ថភាព១០០%
https://youtu.be/-m2nz5HdX2A
វិធីDownloadកម្មវិធីTamneak Version2.0.1ចុងក្រោយ
https://youtu.be/DEW-Y03YMro
វិធីបកប្រែពាក្យឬឃ្លាវែងៗគ្រប់ភាសា ងាយស្រួល
https://youtu.be/J4oADlKWM6o
វិធីប្តូររូបProfile Tik tokទៅជាវីដេអូ
https://youtu.be/gXpWtj8Xf1A
វិធីប្តូរឈ្មោះក្នុងTik tok២០២១ងាយៗ
https://youtu.be/hBJ6XAEHypQ
វិធីលុបវីដេអូដែលយើងផុសក្នុងTik tok
https://youtu.be/sAYmjZQ5ZXg
វិធីមើលឆាតដែលគេផ្ញើមកតែរកមិនឃើញ
https://youtu.be/T3VJUgGejGc
វីធីដាក់ឈ្មោះហៅក្រៅឬNicknameក្នុងFacebook
https://youtu.be/tAuD7ocIuOg
វីធីបិទសារកុំឱ្យចូលក្នុងឆាតMessenger
https://youtu.be/N5RDWsGxU4M
វិធីDownloadវីដេអូពីYoutube និងFacebook
https://youtu.be/MF4vsP6y7qg
វិធីបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទតាមវីង ងាយស្រួល
https://youtu.be/EF9XWijX0SQ
វិធីស្គែនបាកូដផលិតផល​​ តើវាផលិតនៅប្រទេសណា
https://youtu.be/7YD9kDhitaQ
វិធីប្តូរលេខកូដសម្ងាត់គណនីវីង
https://youtu.be/_yNCF6HXnnc
របៀបប្តូរសំលេងរោទ៍ឆាតMessenger
https://youtu.be/9f4UQxkdzMU
របៀបដាក់Facebook Dark modeលើទូរស័ព្ទAndroidគ្រប់ប្រភេទ
របៀបដាក់រូបភាពជាមួយលេខទូរស័ព្ទពេលគេCallមក
https://youtu.be/LHTpcGZ-SEE
របៀបលាក់លេខទូរស័ព្ទកុំឱ្យគេមើលឃើញក្នុងFacebook
https://youtu.be/JwGMzvOgtuw
របៀបរកវីដអូដែលយើងមើលមិនទាន់ចប់តែវាបាត់ដោយមិនបាច់ស្គាល់ចំណងជើង
https://youtu.be/vRZBTGJYmeE
វិធីសងលុយក្រុមហ៊ុនដោយមិនខាតលុយច្រើនសម្រាប់ប្រព័ន្ធ Smart និងCellcard
https://youtu.be/dhYdTrcjFGc

0 / 5. 0