[𝐑𝐀𝐍𝐃𝐎𝐌 𝐃𝐀𝐍𝐂𝐄] 𝐊-𝐏𝐎𝐏 & 𝐓𝐈𝐊𝐓𝐎𝐊 (𝟎𝟐.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟐) | 𝐓𝐇𝐏𝐓 𝐕𝐨̃ 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐒𝐚́𝐮 | 𝐂𝐋𝐁 𝐕.𝐂𝐫𝐞𝐰 ♡

Xin chào mọi người, tụi mình là V.Crew🍊 Hoạt động Random dance mà chúng mình tổ chức hoàn toàn là vì mục đích có thể giúp các bạn học sinh trường VTS giải toả bớt căng thẳng để có một…

[𝐑𝐀𝐍𝐃𝐎𝐌 𝐃𝐀𝐍𝐂𝐄] 𝐊-𝐏𝐎𝐏 & 𝐓𝐈𝐊𝐓𝐎𝐊 (𝟎𝟐.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟐) | 𝐓𝐇𝐏𝐓 𝐕𝐨̃ 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐒𝐚́𝐮 | 𝐂𝐋𝐁 𝐕.𝐂𝐫𝐞𝐰 ♡

Source

Xin chào mọi người, tụi mình là V.Crew🍊
Hoạt động Random dance mà chúng mình tổ chức hoàn toàn là vì mục đích có thể giúp các bạn học sinh trường VTS giải toả bớt căng thẳng để có một tinh thần thật tốt bước vào kì thi. Vậy mà một lần nữa nó lại nhận được sự thành công vượt xa mong đợi của tụi mình, tất cả là nhờ sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn. Các bạn đã tiếp thêm lửa cho V.Crew có thêm động lực cố gắng thêm nữa cho các hoạt động sau này. 🔥🔥🔥

📷Link drive clip random dance 29/11 và 2/12: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1-5_iLclVkSOQaU8s3L6d2fVZjP6U53OY
📸: V.Crew Media Team

V.CREW With Love❤️
——————————————————
FACEBOOK: https://m.facebook.com/clbvcrewvts/
INSTAGRAM: https://instagram.com/vcrewclb?igshid=pe7o2no2stlw
YOUTUBE: V CREW – Follow your dreams
EMAIL: [email protected]