Příběh Evelyn / Evelyn’s story

Představujeme příběh Everlyne z programu Adopce afrických dětí – projektu pomoci na dálku. Podpora vzdělání má smysl! Podpořte i Vy program Adopce na dálku a pošlete jedno z dětí od ledna do školy… Databáze děti v programu a více detailních…

Příběh Evelyn / Evelyn's story

Source

0
(0)

Představujeme příběh Everlyne z programu Adopce afrických dětí – projektu pomoci na dálku.

Podpora vzdělání má smysl! Podpořte i Vy program Adopce na dálku a pošlete jedno z dětí od ledna do školy…

Databáze děti v programu a více detailních informací najdete zde: https://www.centrumnarovinu.cz/adopce/seznam-deti?zeme=cr#adopce Děkujeme.

///
We present the story of Everlyne from the Adoption of African Children – Project of Long-Distance Help.

Promoting education makes sense! Support the Distance Adoption program and send one of the children to school from January.

You can find the database of children in the program and more detailed information here:
https://www.centernarovinu.org/adoption/children-list?zeme=cr#adoption

Thank you.

0 / 5. 0