Random Darjeeling Vlog||Meeting RJ Sagar Family||RJ Sagar

जिवनमा धेर केही गर्नु छैन बस आफू जे छ त्यही भएर बाच्नुँ छ। आज यसै तपाईहरु अगाडी आएको केही जान्कारी हैन तर केही खुशी लिएर। Thamkyou all RJ Sagar family for love and support. #Rjsagarvlogs #Darjeeling #Family

Random Darjeeling Vlog||Meeting RJ Sagar Family||RJ Sagar

Source

जिवनमा धेर केही गर्नु छैन बस आफू जे छ त्यही भएर बाच्नुँ छ। आज यसै तपाईहरु अगाडी आएको केही जान्कारी हैन तर केही खुशी लिएर।
Thamkyou all RJ Sagar family for love and support.

#Rjsagarvlogs #Darjeeling #Family